REC Indovent berättar om sin verksamhet

REC Indovent tillverkar och marknadsför högeffektiva luftbehandlingsaggregat till bl a villor, lägenheter och kontorslokaler. Genom 30 års utveckling har vi uppnått upp till 90% temperaturverkningsgrad. Energibesparingen blir därmed betydande, då vi effektivt tar tillvara på värmen i den varma rumsluften (frånluften) via växlaren innan den skickas ut som förbrukad avluft.

I vår satsning på energieffektivisering i fastigheter har vi nu börjat med solel, det är ett naturligt steg i REC Indovents utveckling. Vi projekterar, levererar, installerar och driftsätter din solcellsanläggning.

Läs mer här >>>

Med vår kunskap, miljövänliga produkter och vår service bidrar vi till att skapa bättre och energieffektivare produkter. I förlängningen innebär detta att vi är med och bidrar till ett bättre klimat på vår jord vilket vi är väldigt stolta för.

Vad är ett FTX-system?

Ett FTX-system är ett ventilationssystem som tar tillvara på värmen i den utgående, förbrukade, ventilationsluften. F står för frånluft, T står för tilluft och X för värmeväxling. Värmeåtervinningen gör att den kalla inkommande luften värms upp i aggregatet (värmeväxlaren) och sedan tillförs rummen i nära nog rumstemperatur. På så vis spar man energi (pengar) samtidigt som man får ett bättre inneklimat. Ett balanserat ventilationssystem har även effektiva filter som filtrerar bort pollen, damm och andra partikar som annars kommer in med uteluften i din bostad.

Tack vare den automatiska by-pass funktionen optimeras värmeåtervinning och komfort både sommar som vinter. Aggregatet är utformat som en vitvara och avsett att placeras på golv i tvättstuga, pannrum, grovkök eller liknande. Genom att använda en motströmsvärmeväxlare säkerställer vi också att luftläckage mellan förbrukad och frisk luft inte förekommer. 

Kortfilm om REC:s motströmsväxlare jämfört med en traditionell roterande värmeväxlare

REC Indovents klimatåtgärder

Klimatåtgärder för 2021

Inför varje år sätter REC upp ett antal mål för olika klimatåtgärder som skall göras under året. 

Läs om de klimatåtgärder som genomfördes 2020 >>>

Diplom Skicka Grönt

REC bidrar till DHL:s miljöarbete genom att delta i satsningen Gröna ton. 

Läs mer om DHL:s satsning >>>

De tjänster och produkter som REC Indovent erbjuder sina kunder påverkar delmålet positivt genom renare inomhusluft. Deras ventilationssystem renar luften på föroreningar och hälsofarliga ämnen, minskar halter av radon och motverkar mögel. Med en motströmsvärmeväxlare kan man säkerställa att inget internt läckage till exempel radon förekommer, tack vare de helt separata kanalerna i värmeväxlaren. 

Ett led i att ökan andelen förnybar energi i världen är att möjliggöra omställningen. REC Indovents satsning på att projektera, leverera och installera solcellsanläggningar till fastigheter påverkar därmed delmålet positivt. 

Genom att erbjuda energieffektiva ventilationssystem som tar tillvara på uppvärmd luft påverkar REC Indovent delmålet positivt. 

REC påverkar delmålet positivt genom att arbeta internt med en hållbar produktion och delta i DHL satsning, Gröna ton, för miljövänligare transport. REC köper återvunnet metall och  slangar med återvunna plaster, som till exempel PU, till flera av sina produkter. REC har påbörjat ett arbete med att ”panta” gamla aggregat.

En del av förpackningsmaterial till aggregaten och rörtillverkningen återanvänds genom att skickas tillbaka till leverantören och spill av metaller går till återvinning.

REC påverkar delmålet positivt genom att anpassa industriprocessen för en mer hållbar resursanvändning och miljövänliga godstransporter. REC bidrar också till minskad koldioxidutsläpp eftersom de tar vara på redan uppvärmd energi och minskar därmed uppvärmningsbehovet.

 

REC Indovent bidrar till indikatorn genom att minska luftföroreningar inomhus. Med rätta produkter kan luften renas från föroreningar och hälsofarliga ämnen, minska halter av radon och motverka mögel. 

 

REC Indovent bidrar till indikatorn genom att öka tillgången till förnybar energi i form av solcellsanläggningar till fastigheter. 

 

REC Indovent bidrar med underlag till indikatorn genom att minska energianvändningen i byggnader som använder deras ventilationssystem. Den typen av ventilationssystem som REC Indovent erbjuder används till exempel i lågenergihus där själva byggnaden bidrar till att avsevärt minska energibehovet.

REC Indovent bidrar med underlag till indikatorn genom att bidra till DHL:s miljöarbete med DHL Gröna Ton samt öka användningen av återvunna material till produktionen av ventilationssystemen. De bidrar även med att öka återvinningen hos sig och leverantörer och satsar på ett pantsystem som möjliggör en återanvändning av gamla ventilationssystem.

Vill du läsa mer om övriga globala mål ?

Vill du ta en titt på andra utställare?

(Visited 300 times, 1 visits today)