Ekocentrums filmer

På den här sidan hittar du filmer samt filmade föreläsningar och webbinarier som Ekocentrum har producerat. 

Innehåll

8 dec 2021. Den stora omställningen - hur kan den genomföras?

Föreläsningen arrangerades tillsammans med Ingenjörer för Miljön 

Staffan Laestadius är professor emeritus i industriell utveckling vid KTH och författare till nyligen utgivna boken En strimma av Hopp: Klimatkrisen och det postindustriella samhället (verbal förlag). Han sitter även i styrelsen för tankesmedjan Global Utmaning och är en väl anlitad föreläsare. 

Niklas Harring är docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och affilierad till Centre for Collective Action Research. Hans forskningsintresse rör relationen mellan medborgare och stat och bland annat varför medborgare motsätter sig eller stödjer statlig styrning på områden såsom klimat, miljö och antibiotikaanvändning.

10 nov 2021. Klimatförändringen - vad gör det dystopiska med oss?

Del 1. Lägesrapport från COP26

På direktlänk från klimattoppmötet får vi lyssna på Dr Bremley Lyngdoh, grundare av World View Impact foundation. Han sitter med under förhandlingarna på COP26 och kommer ge oss en lägesrapport, berätta vad som tas upp och hur samtalen går. Bremley har i 20 år jobbat med klimatförändringsfrågan och hållbar utveckling tillsammans med regeringar, välgörenhetsorganisationer och den privata sektorn. Han har utvecklat en rad innovativa projekt i Asien, Afrika och Sydamerika som syftar till att skapa såväl social, ekonomisk som ekologisk hållbarhet. 

Intervjun är på engelska. 

Del 2. Klimatförändringen - vad gör det dystopiska med oss?

Erika Martins Silva Ramons är på sluttampen i sina doktorandstudier på Göteborgs Universitet i miljöpsykologi med fokus på transportbeteenden. Hon berättar om miljöpsykologi som disciplin och presenterar miljöpsykologiforskning om hållbara transporter, klimatångest och beteendevetenskap kring människans attityd gentemot ny teknik och om den kan leda till hållbar utveckling. Föredraget är på engelska.

Spela videoklipp

Del 1. Plast i vårt hav - från skräp till resurs

Första filmen belyser situationen med den marina plasten och visar på möjligheter att leda in plasten i ett cirkulärt flöde.

Spela videoklipp

Del 2. Plast i vårt hav - initiativ och innovationer för insamling av marin plast

Andra filmen visar olika initiativ och innovationer för att samla in plast på Västkusten. Ta del av berättelserna bakom dessa!

Spela videoklipp

Del 3. Plast i vårt hav - innovationer för återvinning och upcycling av marin plast

Tredje filmen visar hur innovatörer arbetar för att skapa ny råvara och nya produkter av den marina plasten för att sluta cirkeln och ge marin plast nytt liv!

1 december 2021. Cirkulär ekonomi - medvind Göteborg!

Spela videoklipp

Ta del av de initiativ och satsningar som sker i Göteborg med omnejd för en cirkulär ekonomi. Så väl övergripande satsningar som små- och medelstora verksamheter som arbetar med olika cirkulära affärsmodeller. Lyssna till Chalmers Industriteknik, Göteborgs Stad, GIAB, Nudie Jeans, Leksaksbiblioteket, Nordish Market, Sajkla, Återbruksbyrån, Higate, Nimble Patch och många fler.

Mars 2021. Lunchwebbinarieserie - Plast i vårt hav

DEL 1 – Plast i vårt hav – Satsningar i Sverige och EU för ett rent hav

Deltagare:

 • Charlotta Stadig och Lisa Bredahl Nerdal, Havs- och vattenmyndigheten 
 • Åsa Stenmarck, Naturvårdsverket 
 • Eva Blidberg, Håll Sverige Rent
 • Karin Meyer, KIMO Sverige

DEL 2 – Plast i vårt hav – Initiativ och innovationer för insamling av marin plast

Deltagare:

 • Cilla Eklund, Västkuststiftelsen
 • Annikki Wahlöö och Peter Kempi, Svenska Sportdykarförbundet
 • Sixten Söderberg, Fiskarföreningen Norden 
 • Erik Goksøyr, Sotenäs Marina återvinningscentral 
 • Inspirerande unga innovatörer – CleanSea och Axel Clase med Havsskruven  

DEL 3 – Plast i vårt hav – Återvinning och upcycling av marin plast

Deltagare:

 • Emily-Claire Goksöyr, Sotenäs Testbädd för Marint Avfall
 • Annika Boss, RISE Testbädd för plaståtervinning
 • Henrik Thunman, Chalmers Testbädd för termisk plaståtervinning 
 • Innovatörer – Håpets katedral, Optimist för havet, Rewyld och Out of Ocean
 • Jessica Hjerpe Olausson, Västra Götalandsregionen

DEL 4 – Plast i vårt hav – Mikroplastproblematiken i Sverige – innovationer och lösningar

Deltagare:

 • Martin Hassellöf, forskare Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs Universitet
 • Lena Stig, Naturvårdsverket
 • Anna Dimming, marinekolog och informatör för Västerhavet på Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Innovatören Robin Griffiths på Mimbly 
 • Innovatören Marielle Henriksson på RISE Research Institute of Sweden

9 december 2020. Framtidens hållbara byggande

DEL 1 – Vilka lärdomar tar vi med för framtidens byggande?

Deltagare:

Kerstin Konitzer, strateg klimatanpassning, Statens geotekniska institut, SGI –  Vilka utmaningar med ändrade markförhållanden behöver vi förhålla oss till i ett föränderligt klimat? Scenarier för olika georisker.

Sofia Berg, EnviroPlanning –  Resiliens och biologisk mångfald – vad betyder det för oss och hur kopplar det till exploatering av resurser och byggandet i staden? Hur ser vi till att fokuseringen på klimatet inte sker på bekostnad av den biologiska mångfalden?

Carl Zide, ordförande i expertgruppen cirkulär anläggningsindustri, Delegationen för cirkulär ekonomi. –  Expertgruppens rekommendationer till regeringen och vilka projekt som pågår inom delegationen.

DEL 2: Från snack till verkstad. Hur sätter vi igång? /Hur får vi till cirkulära materialflöden och ett cirkulärt byggande?

Deltagare:

Carina Loh Lindholm, IVL och Centrum för cirkulärt byggande –  Lärdomar för att göra cirkularitet i byggbranschen möjligt. Vad har vi och vad ser vi för behov framöver?

Johan Nuder, koordinator, Informationscentrum för hållbart byggande –  Hur får vi ett mer hållbart byggande? Vikten av kommunikation för att få det att hända!

DEL 3: Praktiska och smarta lösningar på återbruk och innovationer. Exempel från Skanska, Bruksspecialisten, Forbo Flooring, Re-pipe m.fl!

Deltagare:

Ulla Janson, Skanska –   Går det att bygga högkvalitativt och kostnadseffektivt av återvunnet material redan idag? Det vill Skanska testa genom ett projekt som RE:Source är med och finansierar. Tillsammans med bland andra Trelleborg kommun planeras bygget av ett äldreboende som ska bestå av så mycket återvunnet som möjligt.

Anna Jansson, RISE –  Berättar om projektet RE_Pipe där målet är att demonstrera hur installationsspill av rör som idag går till energiåtervinning i stället kan samlas in och materialåtervinnas.

Jacob Steen, Brukspecialisten –  Berättar om vilka hinder och möjligheter han ser på vägen mot en större andel sekundära material i byggnader och konstruktioner.

Jonas Rothén, Forbo Flooring –  Cirkulära golv – möjligheter och utmaningar

(Visited 468 times, 1 visits today)