Mål 7 - Hållbar energi för alla

Mål 7 handlar om att alla människor ska ha modern, säker och hållbar energi som inte är för dyr.

Idag lever många människor utan elektricitet, och behovet av energi växer hela tiden. Energi är till exempel el och bränslen, som bensin. Mycket av världens utsläpp av växthusgaser beror på fossila bränslen, som olja och gas. De är dåliga för miljön på flera olika sätt, och det finns dessutom inte lika mycket av dem i naturen längre.

Hållbar energi behövs för att få en starkare ekonomi och lösa dagens största problem i världen, som till exempel fattigdom och klimatförändringar. För att energin ska vara hållbar behöver den vara säker, fungera bra och inte skada naturen. Den behöver också vara billigare så att alla kan välja hållbar energi framför fossila bränslen. Vi behöver satsa mer på hållbar energi som är bättre för miljön, som förnybar energi från sol, vind och vattenkraft.

Innehåll

Titta på Globala mål i sikte på URplay >>>

Serien fokuserar på globala målen, vad de betyder och vad vi kan göra för att nå dem.

Vilka förändringar krävs?

Delmålen och indikatorerna beskriver i detalj vad vi vill uppfylla med målet. Varje mål har ett antal delmål som beskriver vilka förändringar som behöver göras för att nå målet. Varje delmål har ett antal indikatorer med vilka vi kan mäta hur långt vi har kommit med förändringarna.

DELMÅL

Se till att alla i världen har tillgång till energitjänster som är moderna och fungerar, till ett pris de har råd med.

INDIKATORER

7.1.1 Andel av befolkningen som har tillgång till elektricitet

7.1.2 Andel av befolkningen som är beroende av rena bränslen och teknik

Den förnybara energin ska öka mycket i hela världen.

7.2.1 Andel förnybar energi av den totala energikonsumtionen

Energin ska bli dubbelt så mycket bättre och effektiv, i hela världen.

7.3.1 Energiintensitet mätt i form av primärenergi och BNP

Samarbetet mellan länder ska bli starkare, så att alla får tillgång till forskning och teknik inom ren energi. Stödja investeringar i infrastruktur och teknik för ren energi.

7.A.1 Internationella finansiella flöden till utvecklingsländer för att stödja forskning och utveckling av ren energi och produktion av förnybar energi, inklusive hybridsystem

Bygg ut infrastrukturen för energi i utvecklingsländerna. Se till att de har den senaste tekniken för modern och hållbar energi.

7.B.1 Investeringar i energieffektivitet som delprocent av BNP, och mängd utländska direkta investeringar i finansiella överföringar för infrastruktur och teknik till tjänster inom hållbar utveckling

Sveriges utmaningar med mål 7

På URplay kan du lyssna på en förkortad version av poddarna Kjellsorterat där Kjell Eriksson intervjuar Ida Texell från 2030-delegationen (2019). Ida förklarar alla sjutton mål med Sverige som utgångspunkt. Lyssna på podden eller ta del av sammanfattningen nedan.

Till Kjellkoll på URplay >>>

Mål 7 handlar om att alla människor ska ha modern, säker och hållbar energi som inte är för dyr.

Sverige behöver skapa en hållbar energiproduktion, som är säker och fungerar länge.  Sveriges regering har bestämt att vi ska bli ett fossilfritt land, med bara förnybar energi. Vi måste fortsätta omställningen om vi ska nå det målet.

Vad Sverige behöver göra:

  • Vi måste fortsätta jobba med att göra energin mer effektiv
  • Vi måste ställa om till energisystem som är pålitliga
  • Förnybar energi måste kunna konkurrera med billigare energi, som är sämre för miljön
  • Alla våra transporter behöver bli mer fossilfria

Energi- klimat- och miljöpolitik hänger ihop. Vi behöver göra val som inte förstör framtidens generationers möjligheter. Vi behöver använda de förnyelsebara och hållbara energikällorna mycket mer. Det behövs också forskning och innovation för att kunna göra det, så vi behöver våga låta leverantörer av energi få möjligheten att pröva nya lösningar. Det finns redan idag goda exempel på förnybar energi, men vi måste informera fler om det. Det vore ett bra första steg.

Utställare som bidrar till mål 7

(Visited 238 times, 1 visits today)