Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9 handlar om att bygga hållbara infrastrukturer och industrier, som är inkluderande samt investera i teknik och innovation

Det är viktigt att infrastrukturen och industrierna i samhället fungerar, och håller länge. De ska vara till för alla, och fungera bra utan att skada miljön. Infrastruktur är det som behövs för att ha transporter, produktion, kommunikation och energi i samhället. Det kan var allt från järnväg, elektricitet, vägar och internetuppkoppling.

Vi behöver satsa på nya, hållbara uppfinningar och teknologi som kan minska miljöförstöring och orättvisor i världen.  Lösningarna kan både ge människor jobb, och skapa nya produkter som behövs för hållbar utveckling. De kan också hjälpa till att fördela resurserna på ett rättvist sätt på jorden. När samhällen och personer investerar pengar i industrier, forskning och teknik behöver de tänka på hållbar utveckling.

Innehåll

Titta på Globala mål i sikte på URplay >>>

Serien fokuserar på globala målen, vad de betyder och vad vi kan göra för att nå dem.

Vilka förändringar krävs?

Delmålen och indikatorerna beskriver i detalj vad vi vill uppfylla med målet. Varje mål har ett antal delmål som beskriver vilka förändringar som behöver göras för att nå målet. Varje delmål har ett antal indikatorer med vilka vi kan mäta hur långt vi har kommit med förändringarna.

DELMÅL

Bygg ut infrastrukturen inom och mellan länder, så att den håller god kvalitet. Den ska vara tålig, hållbar och pålitlig. Infrastrukturen ska stödja ekonomisk utveckling och att människor mår bra. Den ska också finnas till för alla, till ett pris de har råd med.

INDIKATORER

9.1.1 Andel av landsbygdsbefolkningen som bor inom 2 km från en väg i bruk året runt

9.1.2 Passagerar- och godsvolymer, utefter transportsätt

Jobba för att industrialiseringen blir inkluderande och hållbar. Öka sysselsättningen i industrin. Öka också industrins totala ekonomiska aktivitet (BNP) utifrån ländernas förhållanden, och dubbla industrins BNP i de minst utvecklade länderna.

9.2.1 Mervärde som andel av BNP och per capita

9.2.2 Anställda inom tillverkningsindustrin i proportion till total sysselsättning

Ge exempelvis små industriföretag tillgång till ekonomiska tjänster, som till exempel krediter till ett bra pris. Hjälp dem också så att de kan vara en del av marknaden.

9.3.1 Andel småskaliga industrier av industrins totala mervärde

9.3.2 Andel småskalig industri med lån eller kredit

Rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för hållbar utveckling. Den ska bli mer hållbar och använda resurser mer effektivt. Den ska använda fler rena och miljövänliga tekniker och processer inom industrin, utifrån de förutsättningar som finns i länderna.

9.4.1 Koldioxidutsläpp per mervärdesenhet

Förbättra forskningen och tekniken i industrin i alla länder. Uppmuntra nya uppfinningar, och öka antalet personer som jobbar med forskning och utveckling.

9.5.1 Forskning- och utvecklingsutgifter som andel av BNP

9.5.2 Antal forskare (i heltidsekvivalent) per miljon invånare

Bygg ut infrastrukturen i utvecklingsländerna, så att den blir hållbar och tålig. Ge dem ekonomiskt, teknologiskt och tekniskt stöd till utbyggnaden.

9.A.1 Totalt offentligt och internationellt utvecklingsbistånd till infrastruktur

Stödja utvecklingsländernas egen utveckling av teknik, forskning och nya uppfinningar. Se till att det finns en bra policy för till exempel variation i industrin och att öka produktion av varor med landets råvaror. Råvaror är billigare att sälja än produkter man gör av dem.

9.B.1 Andel mervärde för medel- och högteknologiska företag i totalt mervärde

Öka tillgången till teknik för information och kommunikation mycket. Se till att det finns en allmän tillgång till internet, som alla har råd med, i de minst utvecklade länderna.

9.C.1 Andel av befolkningen som har tillgång till mobilnät, utefter teknik

Sveriges utmaningar med mål 9

På URplay kan du lyssna på en förkortad version av poddarna Kjellsorterat där Kjell Eriksson intervjuar Ida Texell från 2030-delegationen (2019). Ida förklarar alla sjutton mål med Sverige som utgångspunkt. Lyssna på podden eller ta del av sammanfattningen nedan.

Till Kjellkoll på URplay >>>

Mål 9 handlar om att bygga hållbara infrastrukturer och industrier, som är inkluderande samt investera i teknik och innovation

Sverige har en utbyggd infrastruktur och har länge arbetat för en hållbar industri. Svenska företag kan faktiskt vara bra förebilder. Vi satsar också på att hjälpa nya företag och utbildningar med hållbara uppfinningar och lösningar.

Men vi behöver ställa om mer. Vi kan bli bättre på att använda resurser på ett smart sätt, och minska klimatförändringar. Transporterna behöver till exempel bli fossilfri, och många saker kan digitaliseras för att fungera mer effektivt.

Sveriges innovationsråd har tagit fram fem program, där företag, högskolor och offentlig sektor är med för att jobba mot hållbara uppfinningar och lösningar. Hos dem kan man få inspiration och råd om man har en uppfinning.

Programmen handlar om:

  • Nya lösningar för resor och transporter
  • Smarta städer
  • Cirkulär och biobaserad ekonomi
  • Industrier kopplade till life science (läkemedel)
  • Nya material

Debattören, författaren och tidigare politikern Anders Wijkman delar med sig av sina tankar kring cirkulär ekonomi, som är en möjlig lösning för att få tillväxt och hållbarhet att gå ihop. Naturen fungerar som ett cirkulärt kretslopp. Det finns i egentligen inget avfall i naturen då restprodukter tas hand om någon annan art. Det är ett system med många olika arter som utnyttjar varandra. När löven hamnar på marken är det massor med mikroorganismer som käkar dem, berättar han. En del blir till ny jord och en del är näring för mikroorganismerna.

Industrin skulle kunna göra likadant, för det går att härma det här kretsloppet. Det ska vara möjligt att återvinna och återanvända. Aluminium i form av läskburkar går jättebra att återanvända. Men som komposit tillsammans med trä och plast, som i fönsterramar till exempel, är det svårt att återvinna. Då bränns det upp i stället.

Utställare som bidrar till mål 9

(Visited 437 times, 1 visits today)