Mål 6 - Rent vatten och sanitet

Mål 6 handlar om att alla ska ha rent vatten och sanitet och att vi använder rent vatten på ett hållbart sätt så att det räcker länge.

Sötvatten i form av rent vatten och dricksvatten är nödvändigt för att människor och väldigt många andra djur och växter ska överleva på jorden. Det behövs för att odla mat och få energi. Vatten är också viktigt för att vi ska kunna ha bra hygien, ha toaletter och kunna tvätta händerna. Det kallas för sanitet. Idag har en av tre personer inte möjlighet till sanitet, särskilt de som lever i fattigdom. Det är inte bra för hälsan, och kan leda till sjukdomar.

Om människor inte har tillräckligt med vatten, kan det skapa konflikter både i ett land, och mellan länder. Det är värst för kvinnor, eftersom de ofta har ansvar för att familjen ska få vatten. Det kan göra att de inte kan jobba eller gå i skolan för all deras tid går åt att hämta vatten. Men vatten kan också skapa samarbeten och lösningar för fred. Det är också viktigt att rent vatten används på ett hållbart sätt eftersom det inte alltid finns tillräckligt av det. Det är till exempel onödigt att använda dricksvatten för jordbruket eller spola i toaletter. Vatten kan också återanvändas.

Innehåll

Titta på Globala mål i sikte på URplay >>>

Serien fokuserar på globala målen, vad de betyder och vad vi kan göra för att nå dem.

Vilka förändringar krävs?

Delmålen och indikatorerna beskriver i detalj vad vi vill uppfylla med målet. Varje mål har ett antal delmål som beskriver vilka förändringar som behöver göras för att nå målet. Varje delmål har ett antal indikatorer med vilka vi kan mäta hur långt vi har kommit med förändringarna.

DELMÅL

Alla i världen ska ha en rättvis tillgång till ett säkert dricksvatten som de har råd med.

INDIKATORER

6.1.1 Andel av befolkningen som har tillgång till säkert hanterat dricksvatten 

Alla ska ha tillgång till en bra och rättvis sanitet och hygien. Ingen ska behöva uträtta sina behov utomhus.

6.2.1 Andel av befolkningen som har tillgång till fullgod och rättvis sanitet, inklusive tillgång till handtvätt med tvål och vatten

Förbättra kvaliteten på vatten genom att minska föroreningar och sluta slänga avfall i vattnet. Minska så mycket som möjligt utsläpp av farliga kemikalier och material i vattnet. Minska utsläpp av obehandlat avloppsvatten med hälften och öka återvinningen och återanvändning av vatten på ett säkert sätt, i hela världen.

6.3.1 Andel avloppsvatten som behandlas och renas på ett säkert sätt

6.3.2 Andel vattendrag med god omgivande vattenkvalitet

Se till att användandet av vattnet blir mycket mer effektivt. Se till metoderna för att ta vatten och systemen för att dela ut det till människor är säkra. Antalet människor som har brist på vatten ska minska väldigt mycket.

6.4.1 Förändring av vattenanvändningens effektivitet över tid

6.4.2 Nivå av vattenstress: sötvattensuttag i förhållande till tillgängliga sötvattenresurser

Samordna skötsel av vattenresurser på alla nivåer i samhället. Samarbeta över gränserna om det behövs.

6.5.1 Grad av integrerad förvaltning av vattenresurser (0–100) 

6.5.2 Andel gränsöverskridande avrinningsområden med arrangerat vattendriftsamarbete

Skydda och återställ vattnets ekosystem. De finns bland annat i berg, skogar, våtmarker, grundvatten och sjöar.

6.6.1 Förändring i utsträckningen av vattenrelaterade ekosystem över tid

Öka det internationella samarbetet och stödet till utvecklingsländer. Det behövs för att de ska kunna bygga upp olika verksamheter och program för bättre vatten och sanitet.

6.A.1 Mängd vatten- och sanitetsrelaterad utvecklingsbistånd som ingår i stadsbudgeten

Stödja och stärka samhällen på lokalnivå, så att de kan delta i arbetet för att få bättre hantering av vatten och sanitet.

6.B.1 Andel lokala administrationer med etablerade handlingsplaner och procedurer för deltagande av lokalsamhällens engagemang i vatten och sanitetshantering

Sveriges utmaningar med mål 6

På URplay kan du lyssna på en förkortad version av poddarna Kjellsorterat där Kjell Eriksson intervjuar Ida Texell från 2030-delegationen (2019). Ida förklarar alla sjutton mål med Sverige som utgångspunkt. Lyssna på podden eller ta del av sammanfattningen nedan.

Till Kjellkoll på URplay >>>

Mål 6 handlar om att alla ska ha rent vatten och sanitet och att vi använder rent vatten på ett hållbart sätt så att det räcker länge.

I Sverige har vi bra tillgång till vatten och sanitet.  Vi använder inte mer vatten är vad som finns i våra sjöar, till exempel. Men vi behöver bli bättre på att anpassa hur mycket vatten vi använder. Ibland är nivån på grundvattnet låg på vissa platser. Klimatförändringarna gör också att det blivit varmt i Sverige ibland, vilket leder till torka. Då behöver vi spara på vattnet. 

Vi tar vattnet för givet i Sverige, för det är bara att slå på kranen. De flesta av oss har bra liv och behöver inte tänka på att vattnet kan ta slut. Men ekosystemen och vattnet behöver skyddas, så att vi inte smutsar ner det.

Meteorologen Helen Tronstad berättar att hon är orolig över torkan. Vi hade inte tillräckligt med vatten i de stora magasinen och sommaren 2019 var det ont om vatten i Sverige. Det måste bli en väckarklocka för att stoppa klimatförändringarna!

Utställare som bidrar till mål 6

(Visited 366 times, 1 visits today)