Hr Björkmans entrémattor berättar om sin verksamhet

Hr Björkmans Entrémattor är specialister på entrémattor. I mer än 20 år har vi utvecklat en högkvalitativ mattservice med tonvikt på Ieveranskvalité där vi byter, tvättar, kontrollerar och levererar din entrématta.

Hela vår verksamhet bygger från grunden på en cirkulär affärsmodell där vi förenar högkvalitativa och varaktiga produkter med en tjänst som vårdar och återupprättar produktens kvalitet, där vi hanterar och kontrollerar så att den kan tjäna sitt syfte om och om igen. Från denna grund har vi valt att jobba vidare inom det miljöfokuserade området och sätta standarden som föregångare, inte bara i branschen utan även inom näringslivet som sådant.

En del av vårt arbete har legat i att ta fram ett särskilt, och numera prisvinnande, slutet tvättsystem som återanvänder vatten och energi samt använder bioteknologiskt rengöringsmedel.

EcoSmartSolution™
Vi har som första mattvätteri i världen börjat använda bioteknologiskt rengöringsmedel. En naturlig process där microorganismer sköter jobbet genom att bryta ner smuts på ett sätt som är oskadligt för människor, djur och natur.
Här ser du några av huvuddragen för vår ekosmarta mattlösning:

  • Återanvändningsprocess – cirkulär affärsmodell
  • Bioteknologisk rengöringsprocess
  • Biogasdrivna leveranser
    Fossilbränslefridriven verksamhet
  • Slutet tvättsystem med 98 % vattenåteranvändning
  • Certifierade enligt ISO 14001, EMAS och Clean Green

Vi är fossilbränslefria i vår verksamhet genom att driva tvättprocessen med biogas och enbart använda el från vind- och solkraft. Dessutom har vi tagit fram ett optimerat leveranssystem där samtliga av våra ordinarie kundleveranser sker med biogasdrivna transportbilar.

För oss är omtanken om miljön en mycket viktig beståndsdel och under åren har vi byggt upp ett unikt miljötänk som genomsyrar företagets hela verksamhet. Vi arbetar kontinuerligt för att ligga i täten när det gäller att ta ansvar för vår miljö.

Hr Björkmans entrémattor påverkar delmålet positivt eftersom de har utvecklat ett eget slutet tvättsystem för sina mattor där 98% av vattnet återanvänds. Det vattnet som tillförs är regnvattnet som har samlats in från anläggningens tak i en vattentank.

Hr Björkmans entrémattor påverkar delmålet positivt genom att använda enbart förnybar energi i sin energikonsumtion. Under ett antal år har Hr Björkmans ställt om sin energianvändning till förnybar energi. Solpaneler täcker 40-60% av den totala elförbrukningen, resterande kommer från vindkraft-el.

Genom att använda enbart biogasbilar för ordinarie leverans samt tillverka sin standardmatta med återvunnen PET-plast påverkar Hr Björkmans entrémattor delmålet positivt. 

Hr Björkmans entrémattor påverkar delmålet positivt genom att anpassa industriprocessen för en mer hållbar resursanvändning, återanvändning av vatten, minskad kemikalieförbrukning, återvunnen material och miljövänliga transporter.

Hr Björkmans entrémattor påverkar delmålet positivt eftersom de använder i huvudsak bioteknologiskt tvättmedel där bakterier, svampar och mögel producerar reaktiva ämnen som tar bort fett och smuts och efterlämnar bakterier som fortsätter att göra rent och ta bort lukt. 

Hr Björkmans entrémattor bidrar till indikatorn genom att ha ha ställt om till att enbart använda energi från förnybara källor i sin verksamhet. Solpaneler täcker 40-60% av den totala elförbrukningen, resterande kommer från vindkraft-el.

Hr Björkmans entrémattor bidrar till indikatorn genom att minska resursförbrukningen i sin verksamhet. Omställningen som berör indikatorerna är i första hand transporterna som sker med biogasbilar, energin för elförbrukningen som kommer från förnybara källor och företagets standard matta som tillverkas av återvunna PET-flaskor.*

*Då vattenförbrukning inte räknas i materialfotavtryck så kan inte Hr Björkmans redovisa sin effektiva vattenanvändning genom delmål 8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion och dess indikatorer.

Hr Björkmans entrémattor bidrar till indikatorn genom omställningen till minskad användning av fossil energi i både sin verksamhet och transporter.

Vill du läsa mer om övriga globala mål ?

Vill du ta en titt på andra utställare?

(Visited 328 times, 1 visits today)