Forbo Flooring systems

Forbo berättar om sitt hållbarhetsarbete

Idag pratas det mycket om hållbarhet världen över. Och det är vi på Forbo glada för. Faktum är att hållbarheten ligger i vårt DNA, till exempel var vi först ut i branschen med livscykelanalyser redan i början av 90-talet. Miljöarbetet genomsyrar hela vår organisation och våra samarbetspartners, ända fram till att rätt golv ligger på rätt plats, oavsett om vi pratar om entrésystem, linoleum, vinyl eller textilgolv.

Vårt första stora mål var att minska vårt carbon footprint med 25 % under perioden 2009–2015. Vi nådde inte ända fram då vi landade på 23,7 %. Därefter har vi fortsatt att jobba vidare för att ytterligare minska vår totala miljöpåverkan. Efter mycket analys så antog vi 2019 ett nytt globalt hållbarhetsprogram för åren 2019–2025. Där fokus är minskad klimatpåverkan genom råvaror och produktion men framförallt en stor satsning på cirkulära golv. Men hållbarhet är så mycket mer. Därför är vårt nästa steg att vara det självklara valet och marknadsledaren när det gäller hållbara golvval. Det betyder att våra kunder kan och ska ställa krav på oss att jobba aktivt som ett hållbart företag för ett hållbart samhälle. Och då menar vi både social och miljömässig hållbarhet. Allt för att ge er människor en bättre chans i livet. Vi arbetar även globalt ännu intensivare med produktutveckling av hela vårt sortiment, för bättre arbetsmiljö i alla våra fabriker och även aktivt vara med och förbättra villkoren hos våra underleverantörer. Oavsett om det handlar om linodlaren i Kanada eller jutevävaren i Bangladesh.

Pratar man nu hållbarhet, något vi dagligen sysslat med i över 100 år, då måste vi lyfta fram våra fantastiska golv av linoleum. Tänk om en sådan innovation hade lanserats idag! Då hade den betecknats som en ren revolution, rakt igenom gjord av naturliga råvaror. Ett material som bara andas ren och skär hållbarhet. Lägg till att det är vackert att se på och skönt att gå på i många, många år.

Vårt hållbarhetsarbete bygger på FN:s hållbarhetsprinciper med fokus på people, planet, profit.

Forbo bidrar till delmål 6.2 genom sitt välgörenhetsprojekt i Bangladesh där, i samarbete med en lokal leverantör, brunnar och vattentoaletter har installerats för jordbrukarna som odlar växtfibrer till Forbos linoleumprodukter. 

Forbos målsättning är att använda förnybar el där det är möjligt samt kraftigt reducera användningen av gas från fossila källor. Idagsläget använder alla fabriker i Europa som levererar till den nordiska marknaden grön el till 100%. En sista fabrik i Ryssland håller fortfarande på att ställa om men där är bristen på grön el påtaglig. De levererar just nu bara till den inhemska marknaden i östeuropa. 

Genom att Forbo använder återvunnet material i sin produktion av golv bidrar Forbo till delmålet. När det gäller produktdesign och produktion följer Forbo Flooring Systems 4R-principen: Reduce, Reuse, Recycle och Renew för alla kollektioner. Tack vare designprocessen minskar råvarubehoven, fabriksavfall återanvänds och gamla produkter återvinns.

Forbo är certifierade under SA8000-standarden som kontrollerar att mänskliga rättigheter följs inom verksamheten. Certifieringen baseras på nio grundläggande områden inom socialt ansvar såsom hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, förebyggande av diskriminering, rättvis ersättning, rätten till kollektiva förhandlingar och förbud mot bestraffning. Genom att följa SA8000-standarden övervakar Forbo sina globala leverantörer och kontrollerar att alla i Forbos kedja behandlas rättvist.

Forbo är certifierad under SA 8000-standarden som kontrollerar att tvångsarbete, människohandel och barnarbete inte sker hos någon av Forbos globala leverantörer. Forbo ställer också krav på sina affärspartner och leverantörer att ta socialt ansvar och följa SA 8000-standarden.

Forbo Flooring bidrar till delmålet genom att följa standarden SA 8000 som är en transparent och mätbar standard inom socialt ansvar. Enligt standarden måste företaget bland annat uppfylla krav för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, det måste också finnas en föreningsfrihet som godkänner arbetarnas rättighet till att bilda och delta i fackföringar. Certifieringen respekterar, kompletterar och stöder även nationella arbetslagar runt om i världen och tvingar Forbo att regelbundet granska sina globala leverantörer.

Forbo Flooring AB är certifierade under SA8000-standarden vilket innebär att Forbo övervakar och kontrollerar att sina globala leverantörer behandla sin personal rättvist. Det handlar bland annat om förebyggande av diskriminering, rättvis ersättning, rätten till kollektiva förhandlingar och förbud mot bestraffning.

Forbo bidrar till delmålet genom att satsa på design och produktion som för framåt produkter och lösningar utifrån modellen för cirkulär ekonomi. Forbo tillverkar golv med bland annat förnybara råvaror och återvunnet material (50 till 100%) beroende på produkten. Trämjöl i form av restprodukter från träindustrin, linolja, jute, harts och kalksten är huvudingredienserna i deras linoleumgolv vilket gör att Forbos linoleumgolv är tillverkad av 97% naturliga råvaror, varav 70% är förnybara och där 43% av innehållet är återvunnet material. Sammanlagt blir det att deras Marmoleumgolv är koldioxidnegativ när det lämnar fabriken, helt utan kompensering. Ett annat exempel på hållbar resursanvändning är deras entrémattor gjorda med Econyl-garn, ett garn av polyamid som är återskapat från återvunnet industri- och hushållsavfall, bl a används kasserade fiskenät och återvunna PET-flaskor. Ett tredje är Forbos textilplattor som är designade för att återanvändas och återvinnas. Forbo är även med i golvbranschens spillåtervinning av plastgolv vid installation och ser till att återvinna material i sin tillverkning, i samtliga fabriker.

Att motverka korruption och mutor är en del av Forbo Flooring verksamhetsvärderingar och för att bekämpa problemet görs det en årlig riskbedömning där bland annat bedrägeri och korruption kontrolleras. 2012 lanserades ett program som kräver att koncernens leverantörer aktivt arbetar med anti-korruption.

Forbor bidrar med underlag till indikatorn genom att använda en designprocess som minskar råvarubehoven, återanvänder fabriksavfall och återvinner gamla produkter.

Forbo bidrar med underlag till indikatorn genom att följa ett flertals grundläggande områden inom socialt ansvar såsom rättvis ersättning (certifierad under SA 8000-standard).

Forbo bidrar med underlag till indikatorn genom att se till att inga barn arbetar inom Forbos verksamhet (Certifierad under SA 8000-standard).

Forbo bidrar med underlag till indikatorn genom att se till att sina globala leverantörer efterlever mänskliga rättigheter enligt SA 8000-standard samt respekterar, kompletterar och stöder även nationella arbetslagar runt om i världen.

Forbo bidrar med underlag till indikatorn genom sina satsningar för att använda naturresurs på ett hållbart sätt. Deras golv tillverkas bland annat av förnybara råvaror och/eller återvunnet material (50 till 100%) i form av restprodukter från andra industrier eller avfall som till exempel fiskenät eller PET-flaskor. Även i sin verksamhet återvinner Forbo material från sin tillverkning eller spill som sker vid installation.

Vill du läsa mer om övriga globala mål ?

Vill du ta en titt på andra utställare?

(Visited 244 times, 1 visits today)