Stiftelsen Ekocentrum

Stiftelsen Ekocentrum är en neutral arena och mötesplats för forskning, näringsliv, myndigheter, organisationer, studenter, uppfinnare, allmänhet, med mera… Vi står oberoende i förhållande till ägarinflytande och vinstintressen. Vi har ett uppdrag från de fyra miljöorganisationer som stiftade Ekocentrum att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle.

Våra stiftare är Centrum för miljöteknik, Fältbiologerna, Jordens vänner och Studiefrämjandet. Vi utför det uppdraget som har ålagts oss genom hållbarhet- och miljöutbildningar, drivandet och deltagandet i olika projekt samt en permanent miljö- och hållbarhetsutställning där vi visar upp innovationer och exempel på lösningar som främjar hållbar utveckling.

Ekocentrum har sedan starten 1993 drivits utan bidrag och finansieras genom intäkter från utbildningskunder, projekt samt uthyrning av platser i vår miljö- och och hållbarhetsutställning. Vi sätter stort värde i vårt oberoende och trovärdighet.  

Vi som jobbar på Ekocentrum

Mikaela Nilsson Rosander
mikaela.rosander@ekocentrum.se

Tel 070 – 355 68 01

Verksamhetsledare och övergripande projektledare

Mikaela Nilsson Rosander är verksamhetsledare på Stiftelsen Ekocentrum sedan januari 2019. Vänd dig till Mikaela om du har frågor rörande verksamhetens ekonomi, personal samt utställarna.

Mikaela är i botten agronom och journalist och brinner för hållbarhetsfrågor. Hon har arbetat med miljö och hållbarhet i olika verksamheter, både lokalt, region alt, nationellt och internationellt. Regnskogen har sedan länge en särskild plats i Mikaelas hjärta.

Projektledare och kundtjänst

Maria är projektledare för VGR-projektet Plast i vårt hav samt projektassistent för arvfondsprojektet Hållbar utveckling med nya svenskar. Hon är även boknings- och försäljningsansvarig när det gäller våra utbildningar. Vänd dig till Maria om du har frågor om verksamhetens utställning och utbildning.

Maria är i botten beteendevetare och brinner för frågor som rör giftfri miljö samt mat och hälsa. 

Maria Elggren maria.elggren@ekocentrum.se 
Tel vxl 031 – 705 07 40

Pauline Nylin

pauline.nylin@ekocentrum.se

Tel 070 – 350 20 86 

Projektledare och pedagog

Pauline är projektledare för arvfondsprojektet Hållbar utveckling med nya svenskar.  Hon tar fram språkanpassat utbildningsmaterial och utvecklar utbildningsverktyg och workshop. Hon har även tagit fram Ekocentrums webbsidor, bland annat den här.

Pauline är i botten biolog och miljövetare och har även studerat svenska som andraspråk. Hon brinner för frågor som rör kultur, språk och natur. Hon har tidigare arbetat som kursledare i svenska som främmande språk på Folkuniversitetet.

Projektassistent och pedagog

För tillfället arbetar även Anni Martinsdottir i projektet Hållbar utveckling med nya svenskar där hon språkanpassar utbildningsmaterial och utbildningsverktyg till lättläst svenska.  

Anni är lärare i svenska som andraspråk och brinner för människor, språk och  inkludering. Hon har tidigare arbetat som lärare på grundskolan samt kursledare på Folkuniversitetet och Berlitz.  

Anni Martinsdottir

anni.martinsdottir@ekocentrum.se

(Visited 527 times, 1 visits today)