Tematisk utställning

Välkommen till Ekocentrums digitala utställning!

Denna utställning är ett komplement till vår fysiska utställning i Gamlestadens fabriksområde i Göteborg. Utställningen visar hur olika verksamheter har löst hållbarhetsfrågor genom bland annat innovation, systemtänkande och samarbete. Utställningens syfte är attge hopp, inspiration och motivation till att bli mer hållbara, både på arbetet och privat. 

Utställningens syfte   

  • Sprida våra utställares exempel och lösningar på hållbarhetsproblem  
  • Andra kan inspireras av de verksamheter som ligger i framkant  
  • Konkretisera begreppet hållbar utveckling. Vad behöver göras, hur och av vem?   
  • Skapa en framtidsvision av en hållbar värld   

Vi behöver inte bara ett tydligare ledarskap för en hållbar utveckling.
Vi behöver dessutom en vision om en hållbar framtid att längta efter, ett gott liv som inte bara löser planetens miljöproblem men som även gör det härligare att leva här.

Mikaela Rosander, verksamhetsledare på Ekocentrum

Välj ett tema nedanför och låt oss guida dig igenom utställningen!

(Visited 651 times, 3 visits today)