Välkommen till Ekocentrums
digitala utställning!

Välkommen till Ekocentrums digitala utställning! Här vill vi förmedla en vision om att en hållbar framtid är möjlig, genom att visa hur olika verksamheter har löst hållbarhetsfrågor. Vi vill också ge människor från olika verksamheter en gemensam plattform av kunskap för att få goda förutsättningar att bedriva hållbarhets- och miljöarbete. Det finns många olika vägar till en mer hållbar värld, och vi vill inspirera och ge hopp! 

Stiftelsen Ekocentrum står oberoende i förhållande till ägarinflytande och vinstintressen. Vårt uppdrag är att påskynda omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle, genom vår utställning, våra utbildningar och projekt.

Läs mer på Ekocentrums hemsida >>>

Möt våra utställare och partners...

...genom en tematisk vandring!

...eller genom att utforska FN:S globala mål

Månadens globala mål

Varje månad väljer vi ut ett av de globala målen och lyfter fram de utställare som genom sin verksamhet bidrar till detta mål.

Till mål 6 >>>

Cirkulär ekonomi

Språkanpassning och inkludering

Inkludering är en viktig pusselbit för att lyckas med samhällets omställning för hållbar utveckling. Ekocentrum har därför valt att anpassa språket till lättare svenska på hela webbsidan. Vårt mål är att den ska kunna användas av alla som vill lära sig mer om globala målen och cirkulär ekonomi.  

Språkanpassning betyder inte att informationen är förenklad, utan det betyder att språket är anpassat till mottagare, i det här fallet personer som inte har svenska som modersmål. 

En del av den digitala utställningen finansieras av Allmänna arvsfonden genom projektet Hållbar utveckling med nya svenskar. Syftet med projektet är att ta fram ett språkanpassat utbildningsmaterial om hållbar utveckling för att inkludera nya svenskar i den samhällsomställningen vi står inför. Läs mer om projektet här>>>

(Visited 3 582 times, 5 visits today)
Tävla och vinn en utbildning i globala målen eller cirkulär ekonomi!
Navigera runt i den digitala utställningen för att finna svaren på fem frågor!
Besvara frågorna här >>>