KONSUMTION & PRODUKTION

Hur kan vi konsumera utan miljöförstörelse?

Hur kan vi påverka produktionen av de varor vi konsumerar i Sverige?

Hur ser arbetet med hållbar konsumtion och produktion ut?

Mål 12: hållbar konsumtion och produktion

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

 

 

Läs mer om globala målen

Regeringens mål för konsumentpolitiken är väl fungerande konsumentmarknader och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion. För detta krävs fungerande lagstiftning som skyddar konsumenterna samt ett konsumentstöd som är lättillgängligt och tillförlitligt. Ett högt konsumentskydd är viktigt även utanför Sveriges gränser, till exempel vid resor eller inköp via internet.

Anslag i regeringens budget finns för bl. a:

  • Konsumentverket
  • Bidrag till miljömärkning av produkter

Läs mer om regeringens konsumentpolitik

 

I juli 2020 beslutade regeringen om en nationell strategi för cirkulär ekonomi. Visionen för strategin är ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria
cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material.
Dessutom ska omställningen till en cirkulär ekonomi bidra till
att nå miljö- och klimatmålen, samt de globala målen
i Agenda 2030.

Strategin pekar ut fyra fokusområden där insatser är nödvändiga: 

  1. Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och produktdesign
  2. Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster
  3. Cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära kretslopp
  4. Cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller.

Läs mer om cirkulär ekonomi

Våra utställare är exempel på regionalt och lokalt hållbarhetsarbete.

Ta en titt på verksamheter som gör skillnad regionalt och lokalt !

(Visited 390 times, 1 visits today)