Ekobanken

Ekobanken Ekobanken är en medlemsbank som gör det möjligt för sina kunder – privatpersoner, föreningar och företag – att...

Read More

Five Star Campus

Five star campus – Chalmers som testarena Five star campus är en testbädd för hållbara lösningar. Målet är att väcka...

Read More

Klimat 2030

KLIMAT 2030 Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland driver tillsammans kraftsamlingen ”Klimat 2030 –...

Read More

Lokalförvaltningen – Göteborgs Stad

Lokalförvaltningen – Göteborgs Stad Lokalförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att bygga, anpassa och...

Read More

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Länsstyrelsen Västra Götaland Länsstyrelserna är regeringens företrädare i länet och bedriver därför en bred och differentierad...

Read More

RE:Source

RE:Source Regeringen har gett Vinnova, Energimyndigheten och Formas i uppdrag att satsa på strategiska innovationsområden. Ett resultat...

Read More

Svenska kyrkan – Göteborgs stift

Svenska kyrkan – Göteborgs stift Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund och en del av den världsvida kyrkan. Svenska...

Read More

Sveriges Ekokommuner

Sveriges Ekokommuner Sveriges Ekokommuner (SEKOM) är en ideell förening som arbetar för att Sveriges alla kommuner och regioner ska bli...

Read More